HR consultancy

HR Interim Management

Is één van jouw vaste medewerkers voor langere tijd afwezig, of ben je in afwachting van de aanwerving van een nieuwe collega en heb je tijdelijk nood aan ondersteuning?

Laten we kennis maken.

HR Consultancy

Sta je voor een groot en uitdagend project op vlak van HR en kun je de hulp gebruiken van een ervaren HR Professional die je hierbij helpt en alles in goede banen leidt?

Laten we kijken hoe ik je hierbij kan begeleiden/adviseren.

Engaging human capital

Onze unieke aanpak 

We brengen bedrijven in contact met de juiste Freelance HR Professionals.

Maar we willen geen standaard HR Provider zijn.

We willen een meerwaarde zijn voor zowel onze klanten als onze freelancers.

We denken mee na over oplossingen en coachen en ondersteunen de consultant in complexe situaties, indien nodig.

We kunnen ook zelf ondersteuning bieden op het project als er nood is aan extra know-how of resources.

We vinden het belangrijk om jou en je bedrijf heel goed te leren kennen en een heel goed zicht te krijgen op de vraag en de context, zodat we je de juiste consultants kunnen voorstellen en we een duurzame samenwerking kunnen aangaan.

We besteden dan ook heel veel tijd en energie aan het leren kennen en doorgedreven screenen van de Freelance HR Consultants waar we mee samenwerken. Zodat jij er zeker van kunt zijn dat de persoon die aan boord komt ook degene is die al je verwachtingen inlost. 

Under promise – Over deliver

Waarom kiezen voor Human Architects?

 • Diepgaande screening van kandidaten: De HR professionals waar we mee werken, worden niet alleen geselecteerd op basis van hun verworven kennis en ervaring. Ook hun persoonlijkheid, waardenpatroon, motivatoren, ideale werkcontext, leiderschap- en communicatiestijl worden in kaart gebracht om hen aan de hand van een uitzonderlijk zelfinzicht te helpen presteren op het hoogste niveau.
 • We leggen de lat heel hoog in de kwaliteit die we leveren en stellen oplossingen voor die positief bijdragen aan jullie bedrijfsresultaten.
 • We zijn ook zelf actief als HR Interim Manager, HR Consultant en Coach en kunnen dus ook zelf HR consultancy opdrachten op ons nemen in functie van de behoeften.
 • We zijn nauw betrokken bij de projecten en zorgen voor een goede opvolging.

 

 • We ondersteunen en coachen zowel onze klanten als onze freelancers op inhoudelijk vlak met onze expertise en zijn altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en trends binnen HR.
 • We hebben een breed netwerk en indien nodig kunnen we ook andere partijen inschakelen voor andere expertisedomeinen.
 • Omdat we op verschillende stoelen hebben gezeten, en zowel ervaring hebben in HR consultancy, business development én management, weten we goed wat de gevoeligheden en behoeften zijn van de verschillende betrokken partijen.
 • We zijn ervaren in het in kaart brengen en uitwerken van oplossingen voor complexe vragen.

Duurzaam ethisch ondernemen

Voorbeelden van projecten

 • Wanneer een medewerker langdurig afwezig is wegens ziekte of zwangerschap, zorgt een HR Consultant voor continuïteit.
 • Wanneer iemand zijn of haar ontslag heeft gegeven of gekregen en de vervanger is nog niet gestart, kan een HR Consultant ervoor zorgen dat zijn of haar verantwoordelijkheden worden opgenomen.
 • De organisatie van een HR afdeling die vooral gefocust was op payroll moest opnieuw bekeken worden, omdat een veranderende markt zorgde voor andere behoeften. Er werd van een wit blad gestart en er werd een nieuw design voor de afdeling uitgetekend waarbij werd bepaald welke competenties nodig waren, wie welke verantwoordelijkheden zou opnemen en welke aanwervingen nodig waren.
 • Cultuurverandering: wanneer er een cultuur heerst die niet gewenst is,  wanneer de strategie, missie en visie, holle woorden zijn die niet doorleefd worden in de praktijk en er voor meer integratie en betrokkenheid moet gezorgd worden, of wanneer het management het gevoel heeft te weinig impact te hebben op beslissingen.
 • Begeleiding bij structuurwijzigingen die een grote impact hebben op het management en de werknemers.

Heb je nood aan HR Ondersteuning?

Ben je op zoek naar een HR interim manager, een HR Freelance Consultant of een coach?

Geef je gegevens dan hieronder door of bel ons op 0479 98 33 59 en we contacteren je binnen de 24 uur.

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.

Hoe verloopt de samenwerking?

Opdracht

Je stuurt de opdracht door via mail, het formulier hierboven of je belt ons op 0479 98 33 59.

Intake

We komen langs bij jullie op kantoor voor een diepgaande intake en analyse van je behoeften.

Screening

We bespreken hoe een plan van aanpak er kan uitzien op maat van je vraag en je bedrijf.

Voorstelling

We maken kennis met het team en het management en stemmen af of de chemie wederzijds is.

Opstart

We bespreken de opstartdatum en duur van het project.

Duidelijke communicatie & transparantie

Neem contact op

Tot binnenkort?

Een vraag over onze executive coaching trajecten, HR opleidingen of vrijblijvend kennismaken?